Je potřeba mít talent, abyste se naučili jazyk?

 Je pravdou, že pro lidi s humanitárními sklony je snazší naučit se cizí jazyk? Je zapotřebí talent k tomu, abyste se stali překladatelem?

Začnu příběhem z mé osobní zkušenosti:

Stále se považuji za studenta humanitních věd. Nikdy jsem neměla zájem o přesné vědy, natož o čísla. Postupem času mě bavilo stále více se učit jazyky. Upřímně, od útlého věku jsem jasně vědělа, kým chci být. Díky Bohu jsem nemělа problém s výběrem budoucí profese. Jsem však hluboce přesvědčenа o takovém konceptu, jako je genetická predispozice. Proč? Odpověď zní, můj pradědeček dokázal plynule mluvit 9 jazyky. Měl výjimečnou paměť a dokončil jen 4 stupně, protože to byl poválečný čas. A tyto jazyky se prakticky naučil podle sluchu a během komunikace. Takže si myslím, že mám genetickou predispozici k jazykům od svého praděda.

Nezaměňujme však rozvoj cizího jazyka a rozvoj profese překladatele. Jedná se o dva různé pojmy.  Na to, abyste se stali překladatelem nestačí ovládat/umět cizí jazyk. Mnoho lidí si myslí, že toto je nejjednodušší povolání, pokud dokonale znáte jazyk, který snadno překládáte. Překládání textu je velmi náročná a sofistikovaná práce.

Abyste se naučili jazyk, budete potřebovat:

1) Houževnatost

2) Denní komplexní školení, minimálně 1 hodina (čtení, psaní, poslech).

3) Opakování

4) Školení / praxe

5) Komunikace s rodilým mluvčím

6) Seznámení s kulturou a historií této země.

Abyste se stali překladatelem, budete potřebovat:

1) Gramotnost v cizím jazyce i v rodném jazyce.

2) Paměť jako počítač

3) Výraz na dikci

4) Rychlá reakce

5) Talent. Musíte být schopni cítit slovo, větu, výraz. Vyžaduje to cit pro jazyk.

Každý, kdo usiluje o profesionální rozvoj, má svůj vlastní příklad profesionality. Pro mě je tou osobou Kato Lomb.

Kato Lomb je slavná maďarská překladatelka a polyglotka. Mluvila šestnácti jazyky, deseti z nich dokázala mluvit plynně. Je zajímavé, že se Kato naučila většinu jazyků sama. Kato Lomb nebyla jen polyglotka, stala se jednou z prvních simultánních tlumočnic na světě. Překvapivý fakt: Kato nebyla filologem. Byla unesena studiem jazyků, byla však držitelkou diplomu z chemie.

Kato se stala živým důkazem toho, že studium jazyků vám pomůže udržet si čistou mysl a pevnou paměť: v devadesáti letech se začala učit hebrejsky a plánovala studium arabštiny. A když potkala svého 54letého přítele, řekla mu: „Jsi tak mladý! Kolik dalších jazyků se můžeš naučit! “

Také přemýšlím o učení hebrejštiny. Nedokážu vysvětlit proč, ale tento jazyk mě velmi přitahuje. Neplánuji dosáhnout  rekordy Kato, ale opravdu obdivuji její profesionalitu a houževnatost.

Dospěla jsem k závěru, že talent sám o sobě nestačí. Chcete-li se naučit jazyk, potřebujete hodně vytrvalosti, důslednosti a další velmi důležité podrobnosti, pořiďte si vlastní slovník.

A s obohacením vaší slovní zásoby a mnohým dalším vám pomůže ChytrýSamouk. Stačí jen kliknout na odkaz a začít se učit (chytře).