Obchodní podmínky

Přijímání zakázek

Přijímám zakázky ve formátu doc, docx, rtf, pdf, jako naskenovaný obrázek, kopii textu v papérové podobě či text psaný rukou. Akceptuju též elektronickou formu e-mailem. Dodací lhůta je stanovena vždy dle požadavku zákazníka, expresní termín se počítá do 24 hodin od předání originálu, o víkendu a státních svátcích.

Odevzdání zakázek

Způsob   odevzdání dokumentu bude určen dohodou se zákazníkem. Kromě osobního předání je možné doručení kurýrem, zaslání poštou, popř. zaslání naskenovaných dokumentů e-mailem a jejich zkompletování s originálem při osobním převzetí.

Platební podmínky

Překlady se účtují v normostranách hotového překladu přičemž 1 normostrana obsahuje 1.800 znaků s mezerami, tj. 30 řádků x 60 úhozů. Forma úhrady je buď v hotovosti při předání překladu (jen ve výjimečných případech a po dohodě se zákazníkem zálohově) nebo bezhotovostně a/nebo u stálých zákazníků na základě vystavení souhrnné měsíční faktury s lhůtou splatnosti 14 dnů od data vystavení.

Ručení

Reklamační lhůta činí 60 dnů. Objednatel musí vznést oprávněný nárok osobně spolu s předložením provedených překladů k jejich opravě. Dodavatel provede jejich bezplatnou opravu v nejkratším možném termínu, avšak nepřebírá odpovědnost za nepřímé a následné škody.

Řešení sporů

Případné spory mezi dodavatelem a objednatelem budou řešeny nejprve smírnou dohodou stran. Při sporech o kvalitě provedeného díla jsou zapotřebí odborné posudky dvou dalších  překladatelů z daného oboru.

Ochrana osobních údajů

Na veškeré osobní údaje se vztahuje zákonná ochrana, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Udělením zakázky objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte mě

Kliknutím na tlačítko "odeslat" souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000, Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, respektive jej nahrazené GDPR