Technické překlady

Jelikož je technický překlad samostatnou oblastí překladatelské služby, prozkoumejme to hlouběji.

Kdo je technický překladatel?

Ve srovnání s jinými typy překladů je technický překlad vysoce specializovaný. Může se týkat mechaniky,  it překladu  nebo dokonce podrobných lékařských datových listů. Technický překlad však není jen přesný překlad klíčových terminologií.

Dobrý technický překladač dokumentů musí:

Úplně rozumět tématu a nejlépe pracovat v průmyslovém nebo podobném sektoru

Naučte se, jak zvolit preferovanou terminologii a slovní zásobu společnosti.

Být odborníkem na kulturu cílového jazyka a komunikovat přeložený text přirozeným a kulturně vhodným způsobem

Kdo jsou moji klienti?

Překladatelské agentury, které technický překlad potřebují příležitostně nebo pravidelně.

Společnosti z výrobního průmyslu, jako je průmysl zpracování zboží. Také společnosti, které se věnují opravám a instalaci průmyslového zařízení, jakož i externím zpracovatelským operacím atd.

Kdy potřebujete technický překlad?

Máte nějaké dokumenty k překladu, ale obsahují mnoho specifické terminologie vaší společnosti nebo vašeho sektoru. V takovém případě možná budete potřebovat technického překladatele, který bude respektovat všechna vaše přání.

Musí to být odborník ve vašem oboru nebo překladatel, který má velké zkušenosti s překladem odbornych textů specifických pro dané odvětví.

Uvedla jsem několik konkrétních typů zdrojových textů, které by mohly vyžadovat technický překlad:

Typické dokumenty pro technické překlady

 • Články / časopisy
 • Brožury
 • Studie
 • Interní komunikace
 • Bezpečnostní listy
 • Výroba a strojírenské výrobky
 • Specifikace produktu
 • Obal
 • Katalog
 • Průzkumy
 • Technické zprávy
 • Školení
 • Lokalizace webových stránek

Kontaktujte mě

* na tuto službu sleva 10%

Kliknutím na tlačítko "odeslat" souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000, Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, respektive jej nahrazené GDPR