Tlumočnické služby

Tlumočení je speciální typ překladu, který vyžaduje maximální pozornost a soustředění odborníka, stejně jako vysokou profesionalitu a znalost specifik terminologie. Existuje mnoho typů tlumočení, jmenovitě:

Konsekutivní

Tlumočení konsekutivní  považuji za jednu z těch vysoce kvalifikovaných, ale v konečném důsledku extrémně jednoduchých služeb, které umožňují světu podnikání efektivněji fungovat. Konsekutivní tlumočení umožňuje těm, kteří mluví různými jazyky, efektivně komunikovat v široké škále prostředí.

Simultánní

Jak tento termín naznačuje, simultánní tlumočení začíná téměř ve stejnou dobu, kdy přednášející začne předávat zprávu publiku na konferenci nebo setkání, kde jsou přítomni vícejazyční účastníci. Lze si objednat tlumočení v následujících jazykových kombinacích:

tlumoceni
 • z angličtiny do češtiny
 • z češtiny do angličtiny
 • z němčiny do češtiny
 • z češtiny do němčiny
 • z ruštiny do češtiny
 • z ukrajinštiny do češtiny
 • z češtiny do ukrajinštiny
 • z češtiny do ruštiny
 • z angličtiny do němčiny
 • z angličtiny do maďarštiny
 • z maďarštiny do češtiny
 • z maďarštiny do němčiny
 • z maďarštiny do angličtiny
 • z maďarštiny do ruštiny
 • z maďarštiny do ukrajinštiny

Tlumočení doprovodné

Tlumočení doprovodné je druh tlumočení, kdy  tlumočnik doprovází určitou skupinu cizinců, ať už jde o podnikatele, vědce, politické nebo kulturní osobnosti. Pokud potřebujete podstoupit lékařské ošetření v zahraničí bebo Cesku, budete možná potřebovat doprovodný překlad. Tlumočník doprovází pacienta, který nemluví tímto jazykem – a překládá vše: jak v lékařských zařízeních, tak v každodenních situacích. Tlumočení doprovodné si můžete objednat v následujících jazykových kombinacích:

 • z angličtiny do češtiny
 • z češtiny do angličtiny
 • z němčiny do češtiny
 • z češtiny do němčiny
 • z ruštiny do češtiny
 • z ukrajinštiny do češtiny
 • z češtiny do ukrajinštiny
 • z češtiny do ruštiny
 • z angličtiny do němčiny
 • z angličtiny do maďarštiny
 • z maďarštiny do češtiny
 • z maďarštiny do němčiny
 • z maďarštiny do angličtiny
 • z maďarštiny do ruštiny
 • z maďarštiny do ukrajinštiny

Tlumočení po telefonu

Překlad telefonních rozhovorů je jedním z nových typů tlumočení. S pomocí moderní IP telefonie je možné uspořádat konferenci s několika účastníky v různých částech světa. Pro tento typ překladu lze použít různé aplikace. Telefonický překlad si můžete objednat v následujících jazykových kombinacích:

 • z angličtiny do češtiny
 • z češtiny do angličtiny
 • z němčiny do češtiny
 • z češtiny do němčiny
 • z ruštiny do češtiny
 • z ukrajinštiny do češtiny
 • z češtiny do ukrajinštiny
 • z češtiny do ruštiny
 • z angličtiny do němčiny
 • z angličtiny do maďarštiny
 • z maďarštiny do češtiny
 • z maďarštiny do němčiny
 • z maďarštiny do angličtiny
 • z maďarštiny do ruštiny
 • z maďarštiny do ukrajinštiny

Šušotáž

Šušotáž je druh po sobě jdoucích tlumočení. Při šeptání tlumočníka sedí nebo stojí vedle malého cílového publika (nejčastěji jen jedné osoby) a současně šeptá ztvárnění zprávy. Neexistuje žádný audio systém, žádný stánek a žádná sluchátka, která by tlumočníkovi pomohla plně se soustředit na práci. Tento typ tlumočení se používá v případech, kdy většina skupiny mluví zdrojovým jazykem a menšina (v ideálním případě ne více než tři lidé) ním nemluví.Tato metoda je vhodná pouze pro konference nebo velká zasedání správní rady, kde by tlumočník, který šeptá současně s řečníkem, nerušil řízení.

 Rozsah tlumočení není jen obchodní jednání s různými zahraničními investory. Interpretace se vyžaduje na politických summitech, vědeckých konferencích, soudních jednáních, notářských transakcích, telefonních rozhovorech, jednáních, tiskových konferencích. Jedním z nejvýraznějších příkladů interpretace, který můžeme v každodenním životě slyšet, je zapnout televizi a sledovat zahraniční film nebo televizní seriál. Rozšířený je také překlad různých televizních a rozhlasových programů.

Kontaktujte mě

* na tuto službu sleva 10%

Kliknutím na tlačítko "odeslat" souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000, Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, respektive jej nahrazené GDPR