Překlad knih a beletrie

Překlad beletristických textů je komplikovaný tím, že originální text je obvykle prosycen kulturními a jazykovými reáliemi, které je v přímém překladu poměrně obtížné zprostředkovat. 
Překladatel proto musí nejen literárně adaptovat text pro čtenáře překladu, ale také mít určitý literární cit pro zprostředkování stylistických rysů originálního textu. Text překladu by neměl být prostým podáním obsahu originálu, musí plnit stejný úkol nebo mít stejný dopad jako originál.  O to se snažím při překládání literatury.

Další zvláštností uměleckého překladu je povinné dodržování stylu té či oné doby a soulad s kulturními zvláštnostmi. Překladatel se musí nejprve vcítit do textu, prozkoumat dobu, do které dané beletristické dílo patří. Potíže mohou působit například díla východních autorů, která jsou plná citátů z Koránu a výrazů z každodenního života Arabů, které jednoduše nelze přeložit doslovně.

Kvalitně a kreativně provedu překlady různých textů, v nichž se bude odrážet celá paleta obrazů, které autor vytvořil. V Miox Translate si můžete objednat překlady následujících literárních textů

  • Umělecký překlad povídek a románů.
  • Umělecký překlad filmových textů, písní, básní, poezie, balad.
  • Literární překlady esejí, publicistiky, literárních a kritických článků.
  • Překlady brožur a populárně naučných knih.
  • Umělecký překlad reklamních materiálů s literárním obsahem.
  • Překlady literárních materiálů časopisů a článků.
  • Umělecký překlad jiných textů.

Každá kniha je zdrojem poznání, cestou k rozšíření obzorů, k pochopení světa zahraniční literatury, k větší gramotnosti a vzdělanosti. Individuální přístup ke každé zakázce, zohlednění přání zákazníka, efektivita a gramotnost, profesionální zručnost – to jsou mé zásady.

Od přírody jsem knihomol a doma mám obrovskou knihovnu. V mládí jsem dokonce samа napsalа několik povídek. Nyní se ve volném čase věnuji psaní pohádek pro děti v angličtině a němčině. Mou inspirací je moje malá dcera.

Kontaktujte mě pro vás vhodným způsobem pro překlad vašeho literárního díla.

* Cena za tuto službu je stanovena individuálně.

Kontaktujte mě

* na tuto službu sleva 10%

Kliknutím na tlačítko "odeslat" souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000, Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, respektive jej nahrazené GDPR