Jazykové korektury textu

Jazyková korektura stylistická patří k základním korektorským zásahům. Bude-li třeba, do vašeho textu tedy zasáhnu ve větší míře. Například nahradím opakující se slovo vhodným synonymem, rozdělím dlouhé souvětí na kratší celky nebo převedu slovesné podstatné jméno na klasické sloveso. Mým cílem přitom bude, aby byl výsledný text srozumitelnější, čtivý a hezky souvislý a aby plnil svůj účel. Revize textu a jazyková korektura rodilým mluvčím je take k dispozici.

Jazykové služby

Chcete-li se opravdu naučit cizí jazyk, pomohu vám najít způsob učení jazyka, který je pro vás osobně nejefektivnější, sestavit studijní plán a naučím vás využívat moderní a efektivní metody ve váš prospěch.

  • Výuka AJ, NJ, RJ, UJ a HU pro studenty všech úrovní
  • Příprava studentů na mezinárodní jazykové zkoušky (TOEFL, EILTS, CAE)
  • Příprava studentů na pracovní pohovor v AJ, NJ, RJ, UJ a HU
  • Zlepšení komunikačních dovedností
  • Zlepšení výslovnosti