Jazykové korektury textu

 Stylistická jazyková korektura patří k základním korektorským zásahům. Bude-li třeba, do vašeho textu tedy zasáhnu ve větší míře. Například nahradím opakující se slovo vhodným synonymem, rozdělím dlouhé souvětí na kratší celky nebo převedu slovesné podstatné jméno na klasické sloveso. Mým cílem přitom bude, aby byl výsledný text srozumitelnější, čtivý a hezky souvislý a aby plnil svůj účel. Revize textu a jazyková korektura rodilým mluvčím je také k dispozici.
Zjistěme, proč je problematika korektury textu tak důležitá. Korektury jsou důležitou součástí toho, aby se z dobrého překladu stal překlad vynikající.  Korektura je závěrečnou fází překladu textu. V této fázi se text kontroluje z hlediska stylistiky, mechanických chyb (překlepů) a interpunkce. Korektura překladu může být nutná, pokud se překládá pro rodilé mluvčí cílového jazyka. Korektury se doporučují zejména pro překlady určené širokému okruhu uživatelů: reklamní a marketingové materiály, webové stránky, literární texty, smlouvy.

Korektura je nezbytná, pokud se jedná o technickou dokumentaci, kde určitý jazyk znamená používání ustálené terminologie, specifických  šablon a ustálených výrazů.

Hlavními účely kvalifikované korektury textu jsou:

  • Zkontrolovat, zda je text v souladu s normami a pravidly jazyka;
  • Posoudit správnost překladu;
  • Najít a opravit překlepy;
  • Identifikovat chyby lexikální, syntaxní, pravopisné povahy;
  • Zkontrolovat správné přechody, sestavování hlaviček, seznamů;
  • Sledovat dodržování jednoty obsahu .

Pomocí jazykové korektury se text analyzuje, hodnotí a zdokonaluje podle existujících jazykových norem. V tomto případě se sleduje sled myšlenek, struktura a význam textu, kontroluje se správnost zkratek, odkazů a poznámek pod čarou, shoda práce s originálem.

Chcete-li si objednat korekturu,  neváhejte mě kontaktovat.

Mezi dalšími službami jazykových korektur se rozlišují následující typy úprav:

  • Technická – posouzení shody všech grafů, tabulek, vzorců a dalších prvků se stanovenými požadavky.
  • Sémantická – kontrola dodržování logické posloupnosti a rozložení sémantické zátěže.
  • Stylistická – úprava autorského textu do jednotného stylu.
  • Umělecká – formátování vzhledu textu s cílem získat pohodlnější a srozumitelnější materiál.

Kontaktujte mě

* na tuto službu sleva 10%

Kliknutím na tlačítko "odeslat" souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000, Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, respektive jej nahrazené GDPR